Krediti za pravna lica i preduzetnike

Pokretanje biznisa, proširenje posla, osvajanje novih tržišta, realizacija novih projekata zahteva pored sopstvenih, najčešće i dodatna odnosno pozajmljena sredstva.
Institucije koje raspolažu sredstvima i spremne su da podrže određeni projekat su banke odnosno fondovi.


ZAHTEV ZA KREDIT

Svako apliciranje od strane klijenta za određena finansijska sredstva podrazumeva predstavljanje biznisa finansijskim institucijama na pravi način.


PRIPREMA

Bilo da je to izrada biznis plana, priprema dokumentacije, komunikacija sa bankama odnosno fondovima potrebno je da se svaki projekat predstavi na pravi način kako bi zajmodavac bio uveren u uspešnost projekta.

Radeći u bankarskom sektoru dugi niz godina, stekli smo iskustvo koje nam omogućava da vas i vaš biznis predstavimo bankama odnosno fondovima na pravi način.


VRSTE KREDITA

Pružamo pomoć prilikom apliciranja za kratkoročne i dugoročne kredite, projektno finansiranje, refinansiranje kredita, razne vrste lizinga, start-up kredite, investicione kredite, kredite za obrtna sredstva, dozvoljeni minus, bankarske garancije.


UŠTEDA VREMENA

Počevši od izrade biznis plana, tumačenja bilansa, pregovaranja sa bankama, jednostavno skraćujemo odnosno štedimo vreme potrebno za dobijanje sredstava i trudimo se da vam obezbedimo što povoljnije uslove kreditiranja.


U slučaju da su vam potrebna sredstva za pokretanje ili proširenje biznisa, ne želite da trošite vreme na pregovore sa bankama, želite da izbegnete nerviranja zbog „još jednog papira“, tu smo mi.

Poverite nam poverenje i mi ćemo pregovarati sa finansijskim institucijama i truditi se da vam u što kraćem roku i po što povoljnijim uslovima obezbedimo potrebna sredstva.